วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบ Onet ปี เก่าๆ เผื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย พร้อมเฉลย.

แนวข้อสอบ Onet ปี 2548

ดาวโหลดข้อสอบได้ที่นี่

แนวข้อสอบ Onet ปี 2549

ดาวโหลดข้อสอบได้ที่นี่

แนวข้อสอบ Onet ปี 2550

ดาวโหลดข้อสอบได้ที่นี่

การดาวโหลดรอประมาน 15 วินาทีนะครับ หรือสามารถกด Skip This Page ด้านบนขวาได้

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 50 Onet พร้อมเฉลย

ตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย เพื่อเตรียมตัวสอบ

ดาวโหลดข้อสอบได้ที่นี่

แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ 50 พร้อมเฉลย

ตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย เพื่อเตรียมตัวสอบ

ดาวโหลดข้อสอบได้ที่นี่

แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ 50 Onet พร้อมเฉลย

ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย เพื่อเตรียมตัวสอบ

ดาวโหลดข้อสอบได้ที่นี่

แนวข้อสอบ วิชาสังคม 50 Onet พร้อมเฉลย

ตัวอย่างแนวข้อสอบสังคม พร้อมเฉลย เพื่อเตรียมตัวสอบ

ดาวโหลดข้อสอบได้ที่นี่

แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย 50 Onet พร้อมเฉลย

ตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาไทย พร้อมเฉลย เพื่อเตรียมตัวสอบ

ดาวโหลดข้อสอบได้ที่นี่

แนวข้อสอบ วิชาสังคม Onet 53

ตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อเตรียมตัวสอบ

ดาวโหลดข้อสอบได้ที่นี่